DOM-KAT
GEALAN S 9000 passive hause
GEALAN S 9000 passive hause
gleria
Start

Program regionalny

Program regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
Beneficjent: DOMKAT STOLARKA Anna Frasunek
Nazwa projektu: „Wzrost pozycji konkurencyjnej Usługi Gastronomiczne i Hotelowe Frasunek Anna poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji stolarki PCV”.

Całkowita wartość projektu: 1 613 723,04 PLN
Wartość dofinansowania: 700 109,60 PLNProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Beneficjent: DOMKAT STOLARKA Anna Frasunek
Nazwa projektu: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez zakup linii technologicznej do produkcji stolarki otworowej, która zlokalizowana będzie w Siemianowicach Śląskich”.

Całkowita wartość projektu: 1 394 924,23 00 PLN
Wartość dofinansowania: 558 264,63 PLNProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

2010 domkat - Wszelkie prawa zastrzeżone