DOM-KAT
GEALAN S 9000 passive hause
GEALAN S 9000 passive hause
gleria
Start

Program regionalny

Program regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

DOMKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dywersyfikacja firmy o udoskonaloną gamę okien opartych o wykorzystanie innowacyjnego systemu profili Gealan-Kubus dostosowanych do współczesnych wymagań inteligentnego i energooszczędnego budownictwa.Celem projektu jest: wdrożenie innowacji procesowej o okresie stosowania nie dłuższym niż 3 lata w skali świata poprzez zakup sterowanych komputerowo centr obróbczych oraz systemu zarządzania przedsiębiorstwem, które umożliwią wzrost efektywności i automatyzację całego procesu produkcji.

Dofinansowanie projektu z UE: 837 600,00 PLN


Beneficjent DOMKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.:

 

Dywersyfikacja firmy o udoskonaloną gamę okien opartych o wykorzystanie innowacyjnego systemu profili Gealan-Kubus

dostosowanych do współczesnych wymagań inteligentnego i energooszczędnego budownictwa.”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2

 

Cele projektu: wdrożenie innowacji procesowej o okresie stosowania nie dłuższym niż 3 lata w skali świata poprzez zakup sterowanych komputerowo centr obróbczych oraz systemu zarządzania przedsiębiorstwem, które umożliwią wzrost efektywności i automatyzację całego procesu produkcji.

 

Planowane efekty projektu:

  • Wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów/usług
  • Poprawa BHP
  • Zastosowanie rozwiązań TIK
  • Wejście na nowe rynki zbytu
  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
  • Wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie
  • Wdrożenie jednocześnie innowacji produktowej, jak i procesowej
  • Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych
  • Wprowadzenie do sprzedaży okien o rozwiązaniach nieznanych i niestosowanych dotychczas dostosowanych do potrzeb inteligentnego i energooszczędnego budownictwa

 

Wartość projektu : 2 094 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 837 600,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2017 31.12.2017.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Witolda Frasunka, e-mail: frasunek@domkat.com.pl